Trường Tiểu học Chánh hội B được thành lập từ năm 1975 với tên gọi đầu tiên là trường phổ thông cấp I Chánh Hội B do thầy Lê Hồng Quang làm hiệu trưởng

dscn1671

– Năm 1978 được tách ra và đổi tên là trường phổ thông cấp I Chánh hội C do thầy La Ngọc Vinh làm hiệu trưởng
– Năm 1982 do thầy Trần Văn Út làm hiệu trưởng
– Năm 1982-1984 do thầy Nguyễn Thành Các làm hiệu trưởng
– Năm 1984-1986 do Cô Nguyễn Thị Khanh làm hiệu trưởng
– Năm 1986-2006 do cô Đoàn Cúc Phỉ làm hiệu trưởng và được đổi thành trường Tiểu học Chánh hội B từ 1995
– Năm 2006 – 01/04/2016 do thầy Lâm Văn Hoàng làm hiệu trưởng
– 2/4/2016 do thầy Dương Văn Tư làm hiệu trưởng

dscn1632

– Do kinh tế xã hội và nhu cầu giáo dục ngày càng phát triển , trường được khởi công xây dựng mới theo tiêu chí chuẩn quốc gia của xã nông thôn mới từ tháng 6/2015 đến tháng 4/2016 được đưa vào sử dụng với 9 phòng học và 8 phòng chức năng, có 21 CBGV-CNV, 9 lớp với 183 học sinh do thầy Dương Văn Tư làm hiệu trưởng

dscn1711

– Từ đây trường chọn ngày 01 tháng 4 hàng năm làm ngày truyền thống của nhà trường